product-view

Celosome İmplant

ExoCoBio İnc

İnyeksiyanın yeri – Dərialtı qat

Hyaluronic turşusu konsentrasiyası -24 mq/mm

Viskoelastiklik- ən yüksək

Effektin müddəti - 12 ~ 24 ay

Tətbiqinə dair göstərişlər – Üzün kontur plastikası, Çənə və yanaq bölgəsinin həcminin artırılması

Qablaşdırma - 1.1 ml / şpris

Lidokain -0.3%

Saxlama müddəti - 24 aydır

Saxlama şərtləri -    2 - 25 ° C temperaturda, birbaşa günəş işığından və aşağı temperaturdan qorunma