FEMEGYL ®

  • Orijinal zərif pilinqdən, baxım və kontur plastikası üçün enjeksiyon preparatlarına qədər olan unikal məhsul xətti.
  • Münasib qiymətə ən yüksək keyfiyyətə malik  markalardan biri.
  • Marka başında elmi potensiala sahib iki güclü quruluş.
  • Müxtəlif formulalar üçün dünya patentləri.
  • Markanın məqsədi - kosmetoloq və pasiyentlərə günlük təcrübədə lazım olan yüksək keyfiyyətli məhsulların tələb olunan çeşidini təqdim etməkdir. Bu halda, bitki xammalından maksimum istifadə və təbii konservantların tətbiqi ilə yaşıl formullar yaratmaq vəzifəsi yerinə yetirilir.

FEMEGYL ® - bir-birini tamamlayan vasitələrin xəttidir. Hər biri öz tərkibinə görə individualdır və bu da maksimum mümkün qidalandırıcı vasitələrin dərini ağır yükləmədən ardıcıl olaraq istifadəsinə icazə verir. Vasitələri yaradarkən onların strukturlarının bütün xüsusiyyətləri, metabolik proseslər, həmçinin maddələrin dermisin bütün dərinliklərinə təsir etmə ehtimalı nəzərə alınmışdır.

Əsas məhsullardan biri, Moskvanın ekoloji cəhətdən təmiz bir bölgəsində hasil edilən və xüsusi olaraq hazırlanan deionlaşmış artezian suyudur. Kosmetik məhsulların hazırlanması üçün FEMEGYL® ən yüksək keyfiyyətli maddələri seçir. Kiçik partiyalar və Rusiyada istehsalın lokallaşdırılması klinikaya gedən məhsulların yeni olmasını təmin edir. FEMEGYL® bir əczaçılıq şirkətində ştuk, əl işi istehsalçısı adlandırıla bilər

FEMEGYL® markasının məhsulları, Plastik Cərrahiyyə və Kosmetologiya İnstitutu ilə fəal əməkdaşlıq edilərək, dermatoveneroloq və kosmetoloq, immunoloq, farmakolog və kimyaçılar ilə birgə hazırlanmışdır.

FEMEGYL ® Məhsulları